Công ty môi giới chứng khoán

Bài việt này tôi sẽ giúp các bạn có được thông tin cơ bản về tình hình các công ty môi giới chứng khoán. 

Hiện nay tại Việt Nam có : 

[list1]
  • Số lượng công ty môi giới chứng khoán : 105 
  • Vốn điều lệ các công ty môi giới chứng khoán: 36.547 tỷ đồng
  • Số lượng công ty quản lý quỹ : 47
  • Số lượng quỹ: 18
  • Số lương tài khoản nhà đầu tư: 1.257.505 [/list1]

Thị phần môi giới của các công ty môi giới chứng khoán trên sàn HSX quý 1 năm 2014 : 

công ty môi giới chứng khoán

Thị phần môi giới của các công ty môi giới chứng khoán trên sàn HNX quý 1 năm 2014: 

STT

Tên CTCK

Thị phần (%)

1

VCBS

26,93%

2

BVS

15,80%

3

BSC (mã BSI)

15,73%

4

HSC (mã HCM)8,92%

5

SSI

8,67%

6

ACBS

7,51%

7

VCSC

4,44%

8

OCS

3,73%

9

Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam)

2,44%

10

PSI

1,89%

 

 

 

 

 

.

Rate this post