Chiến tranh tiền tệ PDF EBOOK – Song Hongbin

 

Chiến tranh tiền tệ PDF là quyển sách giúp bạn hiểu thêm về lịch sử hình thành và cách nhìn thị trường tài chính thế giới theo thuyết âm mưu
Published by: Nhà xuất bản Trẻ
Date Published: 03/06/2013
Available in:Ebook

DOWNLOAD: CHIẾN TRANH TIỀN TỆ PDF

Chiến tranh tiền tệ pdf : Giới thiệu sơ lược 

Chiến tranh tiền tệ pdf - Song Hongbing, là một cuốn sách bán chạy nhất ở Trung Quốc,  bán được hơn 200.000 bản và được ước đoán là quyển sách đang được nhiều chính phủ cấp và lãnh đạo doanh nghiệp cấp cao ở Trung Quốc nghiên cứu và học hỏi. Xuất bản năm 2007, cuốn sách đã đạt được một sự hồi sinh trong năm 2009 và được xem như một  sự nổi bật trong thời gian gần đây và được gọi là "chủ nghĩa dân tộc kinh tế" văn học. 

Một cuốn sách bán chạy nhất trong thể loại này là quyển "Rất không hài lòng Trung Quốc", tuy nhiên, không giống như này và các sách trong thể loại này, Chiến tranh tiền tệ pdf đã được  nhìn nhận tích cực hơn bởi các lãnh đạo Trung Quốc. Những tiền đề của cuốn sách này là các nước phương Tây đang được kiểm soát bởi một nhóm các ngân hàng tư nhân, mà theo các cuốn sách chạy ngân hàng trung ương của họ. Cuốn sách này nêu ra một thực tế là Dự trữ Liên bang là một tổ chức tư nhân để hỗ trợ vai trò của nó. 

Theo Chiến tranh tiền tệ pdf, các nước phương Tây nói chung và Mỹ nói riêng được kiểm soát bởi phe nhóm này của các ngân hàng quốc tế, người sử dụng thao túng tiền tệ (vì thế mà tiêu đề ) để đạt được sự giàu bằng cách đầu tiên vay tiền USD cho những quốc gia đang phát triển và sau đó shorting tiền tệ của họ. Thập kỷ mất Nhật Bản, cuộc khủng hoảng tài chính Đông Nam Á, cuộc khủng hoảng tài chính Mỹ Latinh và những người khác được cho là do nguyên nhân này. 

Chiến tranh tiền tệ audiobook :

 

Chiến tranh tiền tệ PDF EBOOK – Song Hongbin
5 (100%) 30 votes