Danh mục đầu tư - - La Kim Tài

DANH MỤC ĐẦU TƯ

   NGÀY MUA  GIÁ MUA  GIÁ HIỆN TẠI  LỢI NHUẬN  LINK PHÂN TÍCH 
1SKG05/09/20142392.5302.17%Tại đây
2PTB23/04/201542127202.38%Tại đây
3CVT21/05/201518.435.592.93%Tại đây
4PLC21/08/20153027.6-8%%Tại đây
5CLC02/03/2016466030.43%Tại đây
6BRENT OIL SPOT (300%)26/02/20163646.8690.5%Tại đây 

20160817120130

Bình luận
Danh mục đầu tư
5 (100%) 2 votes