Những nhà đầu tư vĩ đại nhất: Bill Miller

Bill Miller

Sinh ra:Laurinburg, Bắc Carolina năm 1950
Làm việc:
  • Công ty JE Baker
  • Legg Mason Capital Management
  • Viện Santa Fe.
Điểm nổi bật:Bill Miller quản lý danh mục đầu tư cho các quỹ Legg Mason Value Trust (LMVTX). Tư năm 1991 đến 2005, các quỹ của ông đánh bại các chỉ số S&P500 trong 15 năm liên tiếp.

Quỹ của Bill Miller đã tăng từ 750 triệu USD năm 1990 lên hơn 20 tỷ USD năm 2006.

Thông tin cá nhân

Bill Miller tốt nghiệp trường đại học Washington & Lee vào năm 1972 với chuyên ngành kinh tế. Ông đã làm việc cho Công ty JE Baker và trở thành nhà quản lý quỹ của công ty. Ông gia nhập Legg Mason năm 1981 và làm việc đến năm 2007 - giữ vai trò chủ tịch và giám đốc đầu tư của Legg Mason Capital Management.

Ông cũng là chủ tịch hội đồng quản trị của Viện Santa Fe, một trung tâm hàng đầu về nghiên cứu đa ngành trong lý thuyết hệ thống phức tạp .

Phong cách đầu tư

Bill Miller là một nhà đầu tư giá trị , nhưng định nghĩa của ông về đầu tư giá trị có phần khác một số nhà đầu tư giá trị truyền thống. Miller tin rằng bất kỳ chứng khoán nào cũng có thể trở thành cổ phiếu giá trị nếu nó được giao dịch dưới giá trị nội tại của nó. 

Ông cho rằng có hai yếu tố để đầu tư thành công: phân tích cổ phiếu đầy đủ và xây dựng danh mục đầu tư hợp lí. Trong thư gửi cho các cổ đông của Value Trust năm 2006, Bill Miller giải thích cách hai yếu tố này:

Đầu tư giá trị có nghĩa là phải xác định những yêu cầu về các giá trị tốt nhất là gì, và không nó đắt là nó có giá trị, hoặc giả định rằng một chứng khoán giảm giá và giao dịch tại giá thấp là một món hời ... Đôi khi tốc độ tăng trưởng là giá rẻ và giá trị đắt. . . . Câu hỏi đặt ra không phải là tăng trưởng hoặc giá trị mà là giá trị tốt nhất ... Chúng tôi xây dựng danh mục đầu tư đa dạng bằng cách sử dụng các "yếu tố". . . . Chúng tôi sở hữu một kết hợp của các công ty có yếu tố cơ bản xác định giá trị khác nhau. Chúng tôi có cổ phiếu P/E cao và P/E thấp, giá sổ sách cao và ngược lại. Hầu hết các nhà đầu tư có xu hướng chưa đa dạng dựa trên các yếu tố định giá, với các nhà đầu tư giá trị truyền thống đã nhóm trong định giá thấp, nhà đầu tư tăng trưởng trong nhóm định giá cao ... Đó là vào giữa những năm 1990 chúng tôi bắt đầu để tạo ra các danh mục đa dạng hóa có yếu tố lớn hơn, đã trở thành sức mạnh của chúng tôi ... Chúng tôi sở hữu PE thấp và chúng tôi sở hữu PE cao, nhưng chúng tôi sở hữu chúng cho cùng một lý do: chúng tôi nghĩ rằng những cổ phiếu đó đang bị định giá sai. Chúng tôi khác với nhiều nhà đầu tư giá trị trong việc sẵn sàng phân tích cổ phiếu đắt tiền để xem thực sự họ có gì.

Ấn phẩm

  • "The Man Who Beats The S&P: Investing With Bill Miller" by Janet Lowe (2002)

Trích dẫn của Bill Miller

"Tôi thường nhắc nhở các nhà phân tích của chúng tôi là 100% thông tin các bạn có được về một công ty đều đại diện cho quá khứ, và 100% việc xác định giá trị của một cổ phiếu lại phụ thuộc vào tương lai."

"Thị trường thường không phản ánh đúng thông tin có sẵn. Thông thường là quá bi quan khi có tin xấu, và quá lạc quan khi đó là tin tốt. "

"Những gì chúng tôi cố gắng làm là tận dụng lợi thế trên những lỗi lầm của người khác, thường là vì họ quá phụ thuộc vào ngắn hạn, hoặc họ phản ứng với các sự kiện kịch tính, hoặc họ đánh giá quá cao tác động của các sự kiện".

Nguồn: Investopedia

Rate this post