Quản lý danh mục đầu tư – Khái niệm, ý nghĩa và tầm quan trọng của nó

Quản lý danh mục đầu tư

Quản lý danh mục đầu tư

Quản lý danh mục đầu tư là gì ?

Một danh mục đầu tư bao gồm nhiều sản phẩm đầu tư như cổ phiếu, trái phiếu, vàng, hòa hóa, ETF, forex ... phụ thuộc vào lượng vốn của nhà đầu tư và tình hình thị trường.

Có 2 loại danh mục đầu tư: 

  1. Market Portfolio
  2. Zero Investment Porfolio

Nhà quản lý danh mục đầu tư là ai ?

Nhà QLDM có công viêc lựa chọn từng sản phẩm tài chính sao cho phù hợp với điều kiện thị trường để tối thiểu hóa rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận.

QLDMĐT liên quan đến quản lý tiền bạc của một cá nhân theo hướng dẫn của chuyên gia quản lý danh mục đầu tư.

Liệu có cần phải quản lý danh mục đầu tư ?

Quản lý danh mục đầu tư trình bày các kế hoạch đầu tư tốt nhất cho cá nhân theo thu nhập, ngân sách, tuổi và khả năng nhận những rủi ro của họ.

QLDMĐT giảm thiểu các rủi ro liên quan đến đầu tư và cũng làm tăng cơ hội thu lợi.

QLDMĐT hiểu rõ nhu cầu tài chính của khách hàng và đề xuất các chính sách đầu tư tốt nhất và duy nhất cho họ với rủi ro tối thiểu liên quan.

QLDMĐT  cho phép các nhà quản lý danh mục đầu tư để cung cấp các giải pháp đầu tư tùy biến cho các khách hàng theo nhu cầu và yêu cầu của họ. Phần mềm Amibroker free ! 

Các loại Quản lý danh mục đầu tư

QLDMĐT  bao gồm các loại

  • Active Management Portfolio: Như tên cho thấy,các nhà quản lý danh mục đầu tư đang tích cực tham gia vào mua và bán chứng khoán để đảm bảo lợi nhuận tối đa cho các cá nhân.
  • Passive Portfolio Management: Trong quản lý danh mục thụ động, các giao dịch QLDMĐT  với một danh mục đầu tư cố định được thiết kế để phù hợp với kịch bản thị trường hiện nay.
  • Dịch vụ quản lý danh mục đầu tư tùy ý: Trong các dịch vụ quản lý danh mục đầu tư, một cá nhân ủy quyền cho một người quản lý danh mục đầu tư để chăm sóc các nhu cầu tài chính của mình trên danh nghĩa của mình. Các vấn đề cá nhân tiền để QLDMĐT  những người lần lượt chăm sóc của tất cả các nhu cầu đầu tư của mình, công việc giấy tờ, tài liệu, lập hồ sơ và như vậy. Nhà quản lý có đầy đủ quyền để đưa ra quyết định thay mặt cho khách hàng của mình.
  • Dịch vụ QLDMĐT ư không tùy ý: người quản lý có thể chỉ đơn thuần là tư vấn cho khách hàng những gì là tốt và xấu cho anh ấy nhưng trữ lượng khách hàng đầy đủ quyền đưa ra quyết định của riêng mình.

CLIP QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ

Thế nào là một nhà quản lý danh mục đầu tư ?

Một cá nhân hiểu được nhu cầu tài chính của khách hàng và thiết kế một kế hoạch đầu tư phù hợp theo thu nhập và rủi ro của mình dùng khả năng được gọi là một QLDMĐT . Một nhà quản lý danh mục đầu tư là một trong những người đầu tư thay mặt cho khách hàng.

Một QLDMĐT  khuyên các khách hàng và khuyên anh kế hoạch đầu tư tốt nhất có thể mà sẽ đảm bảo lợi nhuận tối đa cho cá nhân.

Một nhà quản lý danh mục đầu tư phải hiểu rõ mục đích và mục tiêu tài chính của khách hàng và cung cấp một thợ may thực hiện giải pháp đầu tư cho anh ta. Không có hai khách hàng có thể có những nhu cầu tài chính tương tự.

Nguồn: http://www.investopedia.com/

Rate this post