Những yếu tố để đánh giá toàn diện một công ty

Những yếu tố để đánh giá toàn diện một công ty

Những yếu tố để đánh giá toàn diện một công ty

Trên thị trường chứng khoán, ai cũng biết rằng muốn tồn tại và thành công thì phải đi theo con đường chính đạo - đầu tư vào những công ty tốt hoặc sắp tốt. Vì thế chúng ta cần phải biết nhận biết được công ty nào "tốt" hoặc "sắp tốt". Hôm nay, tôi sẽ chia sẽ những yếu tố dùng để đánh giá toàn diện một công ty để các nhà đầu tư có thể có một "dàn bài" để thuận tiện hơn trong biệc phân tích.

Sản phẩm

 • Vị thế của các sản phẩm, theo quan điểm của người dùng, trong mỗi phân đoạn của thị trường
 • Bề rộng và độ sâu của dòng sản phẩm

Phân phối

 • Phạm vi và chất lượng của kênh phân phối
 • Mức độ quan hệ với kênh phân phối
 • Khả năng phục vụ các kênh phân phối
 • Marketing và bán hàng
 • Các kỹ năng marketing
 • Các kỹ năng nghiên cứu thị trường và phát triển sản phẩm mới
 • Đào tạo và năng lực của đội ngũ bán hàng

Sản xuất

 • Vị thế về chi phí sản xuất - lợi thế kinh tế nhờ qui mô, nhờ kinh nghiệm, mức độ mới, hiện đại của thiết bị
 • Tính linh hoạt của máy móc thiết bị
 • Độ tinh xảo về công nghệ của máy móc thiết bị
 • Những bí quyết độc quyền, bằng phát minh độc quyền hoặc lợi thế chi phí
 • Những kỹ năng trong bổ sung công suất, quản lý chất lượng, hiệu chỉnh máy móc...
 • Địa điểm, bao gồm lao động và chi phí vận tải
 • Môi trường lao động, công đoàn
 • Khả năng tiếp cận và chi phí của nguồn nguyên liệu
 • Mức độ tích hợp theo chiều dọc

Nghiên cứu và chế tạo

 • Các bằng phát minh và các bản quyền
 • Khả năng nghiên cứu và phát triển của nội bộ ( nghiên cứu sản phẩm, nghiên cứu qui trình sản xuất, nghiên cứu cơ bản, phát triển sản phẩm, bắt chước...)
 • Năng lực của đội ngũ nhân viên nghiên cứu và phát triển về tinh sáng tạo, đơn giản hoá, chất lượng, độ tin cậy...
 • Khả năng tiếp cận những nguồn nghiên cứu bên ngoài ( ví dụ : nhà cung cấp, khách hàng, nhà thầu)

Tổng chi phí

 • Tổng chi phí tương đối
 • Chi phí chia sẻ hoạt dộng với các đơn vị kinh doanh khác trong cùng tập đoàn
 • Những khu vực mà đối thủ đang có quy mô và các yếu tố khác quan trọng đối với vị thế chi phí

Sức mạnh tài chính

 • Dòng tiền
 • Khả năng vay nợ ngắn hạn và dài hạn ( tỷ lệ nợ / vốn chủ sở hữu )
 • Năng lực vốn cổ phần mới trong tương lai gần
 • Khả năng quản lý tài chính, bao gồm đàm phán, huy động vốn, tín dụng, hàng tồn kho và khoản phải thu

Tổ chức

 • Sự thống nhất về giá trị và sự rõ ràng về mục đích trong tổ chức
 • Sự yếu kém trong tổ chức so với những yêu cầu gần đây đối với nó
 • Sự nhất quán giữa tổ chức với chiến lược

Khả năng lãnh đạo chung

 • Chất lượng lãnh đạo của CEO, khản năng kích thích của CEO
 • Khả năng điều phối những chức năng hoặc nhóm chức năng cụ thể ( ví dụ: điều phối sản xuất với nghiên cứu )
 • Tuổi tác, đào tạo và định hướng của ban lãnh đạo
 • Chiều sau của ban quản lý
 • Tính linh hoạt và thích nghi của lãnh đạo

Danh mục kinh doanh của công ty mẹ

 • Khả năng hỗ trợ những thay đổi kế hoạch trong tất cả các đơn vị kinh doanh về mặt tài chính và nguồn lực khác của công ty mẹ
 • Khả năng công ty mẹ bổ sung hoặc củng cố các thế mạnh của đơn vị kinh doanh
 • Những khía cạnh khác
 • Được đối xử đặc biệt oặc được tiếp cận tới các cơ quan chính phủ
 • Sự luân chuyển của cán bộ

Những khả năng cốt lỗi

 • Đối thủ có khả năng gì trong mỗi khu vực chức năng ? Công ty giỏi nhất cái gì, kém nhất cái gì ?
 • Làm thế nào công ty có thể vượt qua những kiểm định về tính nhất quán chiến lược ( trình bày trong phần Giới thiệu ) ?
 • Liệu có sự thay đổi nào trong những khả năng đó khi công ty trở nên trưởng thành ? Những khả năng này sẽ tăng hay giảm theo thời gian ?

Khả năng tăng trưởng

 • Những khả năng của công ty sẽ tăng hay giảm, và về mặt nào nếu có tăng trưởng ?
 • Khả năng tăng trưởng của công ty về mặt nhân lực, kỹ năng và công suất nhà máy như thế nào ?
 • Tốc độ tăng trưởng bền vững của công ty về mặt tài chính như thế nào ? Với phân tích Du Pont, liệu công ty có thể tăng trưởng cùng với sự tăng trưởng của ngành hay không ? Nó có thể tăng thị phần không ? Mức độ liên hệ giữa tăng trưởng bền vững với khả năng huy động vốn bên ngoài ra sao ? Kết quả tài chính ngắn hạn như thế nào ?

Khả năng phản ứng nhanh

 • Khả năng phản ứng nhanh chóng của công ty trước những bước đi của các doanh nghiệp khác như thế nào ? Điều này sẽ được quyết định bởi các yếu tố sao: 
 1.  Nguồn tiền mặt chưa có kế hoạch sử dụng
 2. Khả năng vay mượn
 3. Công suất dư thừa của nhà máy
 4. Sản phẩm mới đã chế tạo nhưng chưa giới thiệu 

Khả năng thích ứng với thay đổi

 • Chi phí cố định so với chi phí biến đổi của công ty ra sao ? Chi phí của công suất không sử dụng như thế nào ? Những điều này sẽ ảnh hưởng đến phản ứng của công ty đối với thay đổi.
 • Khả năng thích ứng và phản ứng với những thay đổi trong mỗi khu vực chức năng của công ty ra sao ? Ví dụ, liệu công ty có thể thích ứng với :
 1. Cạnh tranh dựa vào chi phí ?
 2. Quản lý những dòng sản phẩm phức tạp hơn
 3. Bổ sung thêm các sản phẩm mới
 4. Cạnh tranh dựa vào dịch vụ ?
 5. Gia tăng hoạt động marketing ?
 • Liệu công ty có thể ứng phó với những sự kiện ngoại sinh có thể xảy ra như :
 1. Tỷ lệ lạm phát cao kinh niên ?
 2. Những thay đổi công nghệ khiến những nhà máy hiện có trở thành lạc hậu ?
 3. Một đợt suy thoái ?
 4. Sự gia tăng mức lương ?
 5. Những quy định của chính phủ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doạnh ?
 • Công ty có phải đối mặt với hàng rào rút lui, cái sẽ ngăn cản nó không giảm quy mô và cắt giảm các hoạt động ?
 • Công ty có chia sẽ các phương tiện sản xuất, lực lượng bán hàng hay những phương tiện và nhân lực khác với những đơn vị khác trong công ty mẹ hay không ? Những điều này có thể sẽ hạn chế khả năng thích ứng và có thể cản trở kiểm soát chi phí.

Sức mạnh bền bỉ

 • Công ty có khả năng chịu đựng được một cuộc chiến lâu dài, có thể tạo ấp lực lên lợi nhuận hoặc dòng tiền mặt không ? Điều này phụ thuộc vào những yếu tố sau :
 1. Dữ trữ tiền mặt
 2. Sự đồng thuận trong ban lãnh đạo
 3. Tầm nhìn dài hạn với các mục tiêu tài chính
 4. Thiếu áp lực của thị trường chứng khoán

LA KIM TÀI | TƯ VẤN ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

Những yếu tố để đánh giá toàn diện một công ty
4.29 (85.71%) 7 votes