BMP – Phân tích công ty cổ phần Nhựa Bình Minh

BMP-CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH
TỔNG QUAN CÔNG TY BMP:

BMP – Nhựa Bình Minh

EPS: 10,900đ

P/E: 10.74

Giá trị sổ sách/cp:  42,970

KLCP lưu hành: 45,478,480

 

CTCP Nhựa Bình Minh ( BMP ) là một trong những doanh nghiệp đứng đầu ngành nhựa với hơn 35 năm