Cổ phiếu là gì ? Hướng dẫn giao dịch cổ phiếu

Đầu tư chứng khoán trở thành một xu hướng tất yếu của xã hội, vì thế ngày càng có nhiều người tham gia thị trường chứng khoán, hầu hết người mới tham gia hoặc đang tìm hiểu đều thắc mắc Chứng khoán là gì ? Cổ