Cổ phiếu thường lợi nhuận phi thường – Philip A. Fisher

Cổ phiếu thường lợi nhuận phi thường

DOWNLOAD: TẠI ĐÂY
Cổ phiếu thường lợi nhuận phi thường

Philip A. Fisher –  người được tạp chí Forbes bình chọn là “một trong những nhà đầu tư vĩ đại nhất” và  là một “người khổng lồ” trong lĩnh vực đầu