Tổng quan Cổ phiếu Vinamilk – VNM

TÓM GỌN SƠ LƯỢC ( QUAN ĐIỂM CÁ NHÂN )

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH: A+

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CHÍNH

FMCG – Hàng tiêu dùng nhanh: Sữa, nước ngọt, kem …

RỦI RO KINH DOANH

Giá nguyên liệu đầu vào ( giá bột WMP và VMP ), tình