Tổng quan cổ phiếu FPT

TÓM GỌN SƠ LƯỢC ( QUAN ĐIỂM CÁ NHÂN )

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH: A

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CHÍNH

Bán lẻ và phân phối điện thoại di động ( Có kế hoạch thoái vốn khỏi mảng này )
Viễn thông
Gia công phần mềm
Tích hợp hệ thống

RỦI RO