Khuyến nghị và phân tích cổ phiếu SKG : Mua

 

Khuyến nghị và phân tích cổ phiếu SKG : Mua

GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY

CTCP Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang được thành lập 14/11/2007 với vốn điều lệ ban đầu là 9,6 tỷ đồng. Sau hơn 6 năm phát