Rào cản gia nhập ngành – Yếu tố quan trọng trong phân tích cơ bản

Rào cản gia nhập ngành là một yếu tố rất quan trọng trong việc phân tích công ty trước khi đầu tư. Khi bạn nắm rõ yếu tố này, chắc chắn bạn sẽ phạt hiện ra nhiều cơ hội đầu tư “ngon ăn” trên thị