Tuyển tập bộ sách phân tích kỹ thuật hay nhất

Đây là bộ sách phân tích kỹ thuật khá là chi tiết và phù hợp cho các nhà đầu tư nghiên cứu phân tích kỹ thuật chuyên sâu. 

DOWNLOAD : TẠI ĐÂY

Technical Analysis of Stock Trends by Robert D. Edwards and John Magee. Đây được xem