Ebook: Trò bịp trên phố Wall

 

Trò bịp trên phố Wall

DOWNLOAD : TẠI ĐÂY

Quyển sách Trò bịp trên phố Wall của Micheal Lewis là một quyển sách dễ đọc dễ hiểu cung cấp cho đọc giả cái nhìn sâu sắc về thị trường tài chính hiện