Bản tin VNM ETF ngày 15/04/2016

S&P 500 phiên giao dịch ngày 15/04/2016 đóng cửa ở mức 2,080.73, ít biến động -2.05 điểm tương đương -0.10%.

[​IMG]

Trong khi đó, Dow Jones đóng cửa ở mức 17,897.46, ít biến động -28.97 điểm tương đương -0.16%.

[​IMG]

[​IMG]

Kết thúc phiên giao dịch ngày 15/04/2016 Vietnam Market Vector ETF đóng cửa ở mức $14.23, 0.00 $ tương đương 0.00% so với mức đóng cửa của phiên hôm trước. Số chứng chỉ quỹ lưu hành là: 23,550,000 chứng chỉ, không thay đổi chứng chỉ quỹ so với phiên hôm trước.

Bảng thống kê của Vietnam Market Vector ETF:

NgàyĐóng cửa(+/-)%NAV/CCQ% NAV% P/DCCQNAV (M$)
15/04/2016$ 14.23$ 0.000.00%$ 14.040.00%1.36%23,550,000330.64
14/04/2016$ 14.34$ 0.090.67%$ 14.110.04%1.64%23,550,000332.29
13/04/2016$ 0.00$ 0.000.00%$ 0.000.00%0.00%23,550,0000.00
12/04/2016$ 0.00$ 0.000.00%$ 0.000.11%0.00%23,550,0000.00
11/04/2016$ 14.08$ 0.211.51%$ 14.050.17%0.25%23,550,000330.88

Ngày 16/04/2016 DB ETF đóng cửa ở mức 19.89, tăng mạnh 0.21 € tương đương 1.04% so với mức đóng cửa của phiên hôm trước. Premium/Discount giữa giá so với NAV của DB ETF theo Bloomberg là: 1.32%.

Bảng thống kê của DB-ETF:

NgàyĐóng cửa(+/-)%NAV/CCQ% NAV% P/DCCQNAV (M$)
16/04/2016$ 19.89$ 0.211.04%$ 19.840.17%1.32%16,778,960332.86
15/04/2016$ 20.10$ 0.291.46%$ 19.670.17%0.72%16,668,550327.84
14/04/2016$ 19.81$ 0.271.38%$ 19.630.17%-0.46%16,804,280329.87
13/04/2016$ 19.54$ 0.000.00%$ 19.400.17%0.74%16,904,260327.89
12/04/2016$ 19.54$ 0.452.36%$ 19.090.17%0.00%16,851,400321.71

Ngày 15/04/2016, trên sàn HSX các nhà đầu tư nước ngoài mua 10,064,220 cổ phiếu, và bán 5,745,520 cổ phiếu, số lượng cổ phiếu mua ròng là: 4,318,700 cổ phiếu.
Về mặt giá trị, Nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng trong phiên hôm qua là: 74.16 tỷ VND.

Nguồn: Bloomberg, HSX, Van Eck (Vfpress.vn)

Rate this post