Bản tin VNM ETF ngày 19/04/2016

S&P 500 phiên giao dịch ngày 19/04/2016 đóng cửa ở mức 2,100.80, tăng 6.46 điểm tương đương 0.31%.

[​IMG]

Trong khi đó, Dow Jones đóng cửa ở mức 18,053.60, tăng 49.44 điểm tương đương 0.27%.

[​IMG]

[​IMG]

Kết thúc phiên giao dịch ngày 19/04/2016 Vietnam Market Vector ETF đóng cửa ở mức $14.02, 0.00 $ tương đương 0.00% so với mức đóng cửa của phiên hôm trước. Số chứng chỉ quỹ lưu hành là: 23,550,000 chứng chỉ, không thay đổi chứng chỉ quỹ so với phiên hôm trước.

Bảng thống kê của Vietnam Market Vector ETF:

NgàyĐóng cửa(+/-)%NAV/CCQ% NAV% P/DCCQNAV (M$)
19/04/2016$ 14.02$ 0.000.00%$ 13.870.00%1.05%23,550,000326.64
18/04/2016$ 14.10$ -0.13-0.91%$ 14.070.03%0.23%23,550,000331.35
15/04/2016$ 14.23$ 0.000.00%$ 14.040.00%1.36%23,550,000330.64
14/04/2016$ 14.34$ 0.090.67%$ 14.110.04%1.64%23,550,000332.29
13/04/2016$ 0.00$ 0.000.00%$ 0.000.00%0.00%23,550,0000.00

Ngày 20/04/2016 DB ETF đóng cửa ở mức 19.25, tăng mạnh 0.64 € tương đương 3.22% so với mức đóng cửa của phiên hôm trước. Premium/Discount giữa giá so với NAV của DB ETF theo Bloomberg là: 0.74%.

Bảng thống kê của DB-ETF:

NgàyĐóng cửa(+/-)%NAV/CCQ% NAV% P/DCCQNAV (M$)
20/04/2016$ 19.25$ 0.643.22%$ 19.740.00%0.74%16,830,680332.31
19/04/2016$ 19.89$ 0.000.00%$ 19.740.00%0.74%16,830,680332.31
16/04/2016$ 19.89$ 0.211.04%$ 19.840.00%1.32%16,778,960332.86
15/04/2016$ 20.10$ 0.291.46%$ 19.670.00%0.72%16,668,550327.84
14/04/2016$ 19.81$ 0.271.38%$ 19.630.00%-0.46%16,804,280329.87

Ngày 19/04/2016, trên sàn HSX các nhà đầu tư nước ngoài mua 14,474,000 cổ phiếu, và bán 9,669,154 cổ phiếu, số lượng cổ phiếu mua ròng là: 4,804,850 cổ phiếu.
Về mặt giá trị, Nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng trong phiên hôm qua là: -6.91 tỷ VND.

Nguồn: Bloomberg, HSX, Van Eck

Rate this post