Bản tin VNM ETF ngày 21/04/2016

S&P 500 phiên giao dịch ngày 21/04/2016 đóng cửa ở mức 2,091.48, giảm -10.92 điểm tương đương -0.52%.

[​IMG]

Trong khi đó, Dow Jones đóng cửa ở mức 17,982.52, giảm -113.75 điểm tương đương -0.63%.

[​IMG]

[​IMG]

Kết thúc phiên giao dịch ngày 21/04/2016 Vietnam Market Vector ETF đóng cửa ở mức $13.98, giảm -0.04 $ tương đương -0.29% so với mức đóng cửa của phiên hôm trước. Số chứng chỉ quỹ lưu hành là: 23,550,000 chứng chỉ, không thay đổi chứng chỉ quỹ so với phiên hôm trước.

Bảng thống kê của Vietnam Market Vector ETF:

NgàyĐóng cửa(+/-)%NAV/CCQ% NAV% P/DCCQNAV (M$)
21/04/2016$ 13.98$ -0.04-0.29%$ 14.000.06%-0.13%23,550,000329.70
20/04/2016$ 14.02$ 0.000.00%$ 13.930.06%0.62%23,550,000328.05
19/04/2016$ 14.02$ 0.000.00%$ 13.870.00%1.05%23,550,000326.64
18/04/2016$ 14.10$ -0.13-0.91%$ 14.070.03%0.23%23,550,000331.35
15/04/2016$ 14.23$ 0.000.00%$ 14.040.00%1.36%23,550,000330.64

Ngày 22/04/2016 DB ETF đóng cửa ở mức 19.58, tăng mạnh 0.20 € tương đương 1.03% so với mức đóng cửa của phiên hôm trước. Premium/Discount giữa giá so với NAV của DB ETF theo Bloomberg là: -0.08%.

Bảng thống kê của DB-ETF:

NgàyĐóng cửa(+/-)%NAV/CCQ% NAV% P/DCCQNAV (M$)
22/04/2016$ 19.58$ 0.201.03%$ 19.400.15%-0.08%16,883,780327.46
21/04/2016$ 19.38$ 0.130.68%$ 19.250.15%0.01%16,946,540326.19
20/04/2016$ 19.25$ 0.643.22%$ 19.740.15%0.74%16,830,680332.31
19/04/2016$ 19.89$ 0.000.00%$ 19.740.15%0.74%16,830,680332.31
16/04/2016$ 19.89$ 0.211.04%$ 19.840.15%1.32%16,778,960332.86

Ngày 21/04/2016, trên sàn HSX các nhà đầu tư nước ngoài mua 10,981,500 cổ phiếu, và bán 5,575,320 cổ phiếu, số lượng cổ phiếu mua ròng là: 5,406,180 cổ phiếu.
Về mặt giá trị, Nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng trong phiên hôm qua là: 74.43 tỷ VND.

Nguồn: Bloomberg, HSX, Van Eck

Rate this post